40.69 F
New York
ธันวาคม 7, 2023
โบรกเกอร์ Exness

การปิดคำสั่งซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

การปิดคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้หลายวิธี เพื่อความสะดวกของคุณ เราจะอธิบายขั้นตอนไว้ในส่วนนี้

 • การปิดคำสั่งซื้อขาย
 • การปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน
 • ฟังก์ชั่น “Close By”

การปิดคำสั่งซื้อขาย

นี่เป็นวิธีการปิดคำสั่งซื้อขายโดยทั่วไป และเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด โดยสามารถข้ามขั้นตอนบางอย่างได้ด้วยการเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

หากต้องการเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ OneClick ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องการซื้อขายแบบ OneClick ในแถบการซื้อขาย อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบ แล้วเลือก ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก่อนคลิกตกลงเพื่อเปิดใช้งาน

การซื้อขายแบบ one-click

การซื้อขายแบบ one-click เป็นฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มาก ซึ่งช่วยให้คุณเปิดเทรดได้ด้วยคลิกเดียว

หน้าต่างการซื้อขายแบบ one-click ในเทอร์มินัลการซื้อขาย

เมื่อคุณดูที่กราฟที่เปิดขึ้น คุณจะเห็นฟังก์ชั่นการซื้อขายแบบ one-click ที่มุมบนซ้าย หากคุณต้องการเปิดเทรดในเครื่องมือการซื้อขายอื่น ให้คลิกที่สัญลักษณ์ของเครื่องมือนั้น แล้วลากมาวางในกราฟ

จากนั้นระบุปริมาณ (volume) ที่คุณต้องการเทรด แล้วคลิก Sell หรือ Buy

เท่านี้ก็เรียบร้อย ทั้งง่ายและสะดวกหน้าต่าง one-click จะเปลี่ยนสีตามการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อราคาปรับขึ้น หน้าต่างจะเป็นสีน้ำเงิน เมื่อราคาปรับลง หน้าต่างจะเป็นแดง

การแก้ไขคำสั่งซื้อขาย

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อขายที่เปิดแล้วหรือคำสั่งล่วงหน้าที่รอดำเนินการได้ในแท็บ การซื้อขาย

สำหรับคำสั่งที่เปิดแล้ว คุณสามารถกำหนดระดับ SL หรือ TP เพิ่มได้

สำหรับคำสั่งล่วงหน้าที่กำลังรอดำเนินการ คุณสามารถแก้ไขราคาเปิด และกำหนดระดับ SL, TP และวันหมดอายุของคำสั่งเพิ่มเติมได้

การแก้ไขคำสั่งซื้อขายทำได้โดย คลิกขวาที่คำสั่งนั้นในแท็บ การซื้อขาย แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนหรือลบ

การปิดคำสั่งซื้อขาย

การปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดไว้ ให้คลิกเครื่องหมาย X ในแท็บ การซื้อขาย หรือคลิกขวาที่คำสั่งซื้อขายนั้น แล้วเลือก ปิดคำสั่ง

เมื่อคำสั่งถูกปิดแล้ว คำสั่งนั้นจะไปอยู่ในแท็บ ประวัติ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเทรดบน WebTerminal คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางห้องแชทบนหน้าเพจ WebTerminal ได้ตลอดเวลา

วิธีปิดคำสั่งซื้อขาย

ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในแถบการซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

การปิดคำสั่งซื้อขายทำได้หลายวิธี ดังนี้

ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย จากนั้นเลือกปุ่มปิดสีเหลือง

คลิกไอคอน X ที่อยู่ถัดจากรายการในแถบการซื้อขาย วิธีนี้จะปิดคำสั่งซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

คลิกขวาที่รายการในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย จากนั้นเลือกปิดคำสั่งซื้อขาย วิธีนี้จะปิดคำสั่งซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

คำสั่งซื้อขายได้รับการปิดสถานะแล้ว

การปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน

วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในปริมาณที่กำหนดได้

หากต้องการปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน

ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในแถบการซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

ดับเบิลคลิกที่คำสั่งซื้อขายดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

กำหนดปริมาณที่คุณต้องการปิดใต้ Volume จากนั้นคลิกปุ่มปิดสีเหลือง

คำสั่งซื้อขายจะได้รับการปิดตามปริมาณที่กำหนด

คำสั่งซื้อขายบางส่วนจะถูกย้ายไปที่แถบประวัติ เช่นเดียวกับคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ปิดแล้ว

ฟังก์ชั่น “Close By”

ฟังก์ชั่น “Close By” ช่วยให้สามารถปิดคำสั่งซื้อขายที่ hedge ไว้พร้อมกันได้ โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อขายเดียวหรือหลายคำสั่งซื้อขายพร้อมกัน ประโยชน์ของการปิดด้วยวิธีนี้คือการจ่ายสเปรดเพียงครั้งเดียว แทนการจ่ายสเปรดหลายครั้งเพื่อปิดคำสั่ง hedge แต่ละรายการ เช่นเดียวกับการปิดคำสั่งซื้อขายโดยทั่วไป เรามีฟังก์ชั่นการปิดคำสั่งซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงตัวเลือกในการปิดคำสั่งซื้อขายหลายรายการพร้อมกัน ฟังก์ชั่น “Close By” สามารถใช้ได้ใน MT4 และ MT5 แต่การใช้ “Multiple Close By” สามารถใช้ได้เฉพาะ MT4 เท่านั้น

“Close By” สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีสถานะตรงกันข้ามของเครื่องมือทางการเงินเดียวกันเท่านั้น

Close By ทั้งหมด:

 • ดับเบิลคลิกบนคำสั่ง hedge ใดก็ได้ในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย
 • ในหัวข้อประเภท เลือก Close By จากนั้นเลือกคำสั่งซื้อขายในบริเวณที่ปรากฏ
 • คลิกปุ่มปิดสีเหลือง
 • คำสั่ง hedge ได้รับการปิดแล้ว
 • Multiple Close By:
 • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีสถานะ hedge ที่เปิดอยู่ 3 รายการขึ้นไปใน MT4
 • ดับเบิลคลิกบนคำสั่ง hedge ใดก็ได้ในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย
 • ในหัวข้อประเภท เลือก Multiple Close By จากนั้นคลิกปุ่มปิดสีเหลือง
 • สถานะที่มีการใช้คำสั่ง hedge ทั้งหมดจะถูกปิด ส่วนสถานะอื่นๆ ซึ่งไม่มีการ hedge จะยังคงเปิดอยู่

ตั้งค่า WebTerminal

หน้าต่าง Market Watch

จากค่าเริ่มต้นของโปรแกรม หน้าต่างนี้จะแสดงเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยม 20 เครื่องมือแรกสำหรับประเภทบัญชีของคุณ วิธีเพิ่มเครื่องมือการซื้อขายทำได้ดังนี้

คลิกขวาที่จุดใดก็ได้ในหน้าต่าง แล้วเลือก สัญลักษณ์

จากนั้นเลือกกลุ่มสัญลักษณ์ แล้วดับเบิลคลิกที่เครื่องมือการซื้อขายที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในหน้าต่าง Market Watch เมื่อเครื่องหมาย $ สีเทาเปลี่ยนเป็นสีทอง เครื่องมือการซื้อขายที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าต่าง Market Watch

หน้าต่างกราฟ

การเปิดกราฟของเครื่องมือทางการเงินที่คุณเลือก เพียงคลิกที่สัญลักษณ์ของเครื่องมือนั้นในหน้าต่าง Market Watch แล้วลากมาปล่อยในหน้าต่าง กราฟ

ประเภทของกราฟมีให้เลือกดู 3 ประเภท ได้แก่ กราฟแท่ง กราฟแท่งเทียน และ กราฟเส้น เปลี่ยนประเภทของกราฟได้โดยการคลิกที่แถบเมนูด้านบน

Related posts

วิธีการฝากและถอนเงินด้วยการชำระเงินผ่านธนาคารบัญชี Exness

admin