อธิบายเพิ่มเติมตรงคำว่า System เล็กน้อยครับ คือ หมายถึง ขั้นตอนการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ วัดผลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น forex trading systems ที่เราเลือกใช้งาน ควรสามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพ หรือเป็นแผนผังขั้นตอนประกอบการตัดสินใจได้ หากไม่สามารถเขียนออกมาได้แสดงว่าไม่จัดอยู่ในความหมายของระบบ ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายมานี้ครับ

ตัวอย่างระบบเทรดที่มีคุณภาพอาทิเช่น

ระบบเทรด โดยใช้ RELATIVE STRENGTH INDICATOR ( RSI )

ระบบเทรด โดยใช้ INDICATOR STOCHASTIC OSCILLATOR ( STO )

ระบบเทรด โดยใช้ INDICATOR AVERAGE DIRECTIONAL INDEX ( ADX )

นอกจากนี้คุณสามารถสร้าง forex trading systems ขึ้นมาได้เองอีกด้วย โดยอาจเลือกใช้ CC160 และ PA + Indicator เพื่อสร้างระบบเทรด forex ที่เป็นของคุณเองได้ทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here